Ukupno: 0,00 €
×

Projektiranje

Naš  vam tim osigurava izradu kompletne dokumentacije kod izrade novog broda ili kod preinake postojećeg broda: od izrade tehničkog opisa do ishodovanja svih potrebnih certifikata Hrvatskog registra brodova.

Izrađujemo klasifikacijsku dokumentaciju (odobrenje registra) za Hrvatski registar brodova, RINA, DNV, Lloyd, BV, RMRS. Na osnovu klasifikacijske projektne dokumentacije izrađujemo i radioničku dokumentaciju.

Osnovna dokumentacija kojom vam osiguravamo uspješnu realizaciju projekta  je:

 • IZRADA TEHNIČKOG OPISA
 • DOKUMENTACIJA ZA TRUP I OPREMU TRUPA
 • STABILITET I NADVOĐE (KNJIGA STABILITETA)
 • BAŽDARENJE
 • OPREMA ZA SPAŠAVANJE
 • SMJEŠTAJ PUTNIKA I POSADE
 • PROTUPOŽARNA OPREMA
 • ELEKTRIČNA OPREMA, RADIOOPREMA, SREDSTAVA ZA  SIGNALIZACIJU, POMAGALA ZA NAVIGACIJU I AUTOMATIZACIJU
 • PORIVNI SUSTAV
 • CJEVOVODI
 • UREĐAJ ZA RUKOVANJE TERETOM
 • VENTILACIJA KLIMATIZACIJA
 • DIZAJN I PROJEKTIRANJE INTERIJERA

GENERALNI UVOZNICI I ZASTUPNICI ZA HRVATSKU

Pogledajte naše proizvode
© Ime d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica