Ručne baterijske sklopke

Najklasičnije baterijske sklopke vrhunske kvalitete.

Mogu biti kao klasične jednopolne sklopke ON-OFF ili preklopke 0-1-2-BOTH .

Mogu biti dvopolne ili dvopolne uz mogućnost paralele dvije baterije, koje god bile sve sklopke Blue Sea su prošle vrlo temeljitu fazu projektiranja i testiranja kako bi zadovoljile najveću pouzdanost u najtežim uvjetima.