DC razdjelnici

Potpuno sigurni za instalaciju pored benzinskih motora kao glavni distribucijski panel sa osiguračima koji pokrivaju većinu potrebe i na taj način znatno štede povlačenje duljih vodiča.Izvanredne kakvoće sa zaštitom IP66.