Pumpe

Funkcije pumpi na brodu:

-rad u sistemima glavnog pogonskog stroja i

pomoćnih strojeva,

-izbacivanje vode iz broda i usisavanje u brod

(balast, rashlada i kaljuža),

-osiguravanje životnih uvjeta na brodu (slatka voda,

sanitarije, klimatizacija),

manipulacija teretom (pumpe tereta)te

-sigurnost broda (požarne, havarijske).

Stoga je njihova funkcija na brodu od velike važnosti.