Serija C

Objedinjuje sklopku i prekidač u jednom kućištu.

Dimenzijom odgovara za Blue Sea panele.

DC

Široko kućište osigurava pouzdan spoj vodiča i za struje do 300A.

Prekostrujna zaštita za invertere,pramčane porivnike i vitla.

„Trip free“ dizajn ne dozvoljava zadržavanje u ON položaju kad je zaštita proradila.

AC

Služi kao zaštita za 120V i 230V sustave.

Dvopolni služi za potpuno odvajanje kod dvovodnih sustava.

Tropolni služi za potpuno odvajanje kod trovodnih sustava.

Kod dvopolnih i tropolnih ispadaju sve linije ukoliko je zaštita proradila samo na jednoj.