Serija 285

Medium duty zaštita za potrošače od 25 do 200A kada se zatjeva uklapanje i zaštita u jednom kućištu.

Jasno vidljiva ručica jasno ukazuje na aktiviranje zaštite.

„Trip free“ dizajn ne dozvoljava zadržavanje u ON položaju kad je zaštita proradila.