Prekidači,prekidači-osigurači,indikacije

 

Sklopka (switch) je mehanički sklopni aparat koji može uklapati, voditi i prekidati struju u normalnim uvjetima pogona i u određenom vremenu podnositi struje u nenormalnim uvjetima pogona, kao što su struje kratkog spoja. Sklopka ne može prekidati struje kratkog spoja.

Prekidač (circuit breaker) je mehanički sklopni aparat koji može uklapati, voditi i prekidati struju u normalnim uvjetima pogona, i prekidati struju u nenormalnim uvjetima pogona, kao što je kratki spoj.

Blue sea je napravio sklopku i prekidač u jednom kućištu, te sa time zadovoljio obje zadaće.

Pojedine serije su prilagođene raznim zahtjevima i željama korisnika.