Navigacijska svjetla

Kod navigacije noću jako je bitno poznavanje pomorskih svjetala u koje spadaju i navigacijska svijetla.  Ona su smještena na brodovima i svim drugim plovilima koja imaju potrebu za noćnom navigacijom.  Svjetla nam pomažu da u noći ili magli lakše uočimo plovilo i na osnovu njegove boje i pozicije svijetla na brodu možemo odrediti tko ima prednost te kako zaobići to plovilo.