Konverter signala sa sučeljem za praćenje razine SAN GIORGIO S.E.I.N.