Baterije

Baterije za nautičku primjenu djelimo na :

Startne-koristimo ih kada treba osloboditi veliku količinu energije kao upučivanje motora,porivnika,vitla.

Servisne-koristimo ih za napajanje ostalih potrošača kojima treba relativno malo energije u duljem vremenskom periodu.

Kombinirane-koriste najnoviju tehnologiju AGM imaju svojstva i startnih i servisnih baterija te služe za obje namjene.

Za specijalne brodske baterije AGM,GEL ili sa certifikatom registra molimo da nam se obratite mailom.

Poštovani, stranice se trenutno uređuju!