Alarmni sustavi

8 kanalna mini centrala , odobrena od HRB-a za AUT3 .

Programabilni ulazi NO ili NC, prihvat alarma,lamp test u skladu sa zahtjevima Hrvatskog registra brodova za klasu AUT3.