Prekidači - ELCI i GFCI

 Reagira na propuštanje električne struje izvan predviđenog kruga. 

  • Reagira  na kratki spoj, preopterećenje ili proboj na uzemljenje
  • Za  ugradnju u razvodnu ploču
  • GFCI Branch - Osigurava prenaponsku zaštitu i zaštitu od curenja po ABYC E-11 za kuhinje, strojeve i palubnu opremu
  • ELCI Main - Osigurava prenaponsku zaštitu i zaštitu od curenja po ABYC E-11 za cijeli brod kod priključka kopna
Amperaža Tip Max. napon Zaštita od zapaljenja Polovi Min. Temperatura Max. Temperatura Kataloški broj
16A Flat  230V AC po polu Da 2  -35° C 66° C 3091
32A Flat  230V AC po polu Da 2 -35° C 66° C 3092
50A Flat  120V AC po polu / 240V AC po polu Da 2 -35° C 66° C 3093
15A Flat  120V AC po polu   1 -35° C 66° C 3100
30A Flat  240V AC / 120V AC po polu Da 2 -35° C 66° C 3102100
50A Flat  120V AC po polu Da 2 -35° C 66° C 3103
50A Flat  120V AC po polu / 240V AC po polu Da 3 -35° C 66° C 3104