A-serija ELCI glavni prekidač - dvopolni 120V AC 30A

  • Reagira  na kratki spoj, preopterećenje ili proboj na uzemljenje
  • Montaža na panel ili ugrađen u razvodnu ploču
Amperaža Tip Max. Napon Zaštićeno paljenje Polovi Min. Temperatura Max. Temperatura Kataloški broj
30A Toggle 240V AC 120V AC po polu Da 2 -35° C 66° C 3106100

Dokumenti